Juventus-Torino, l'analisi tattica: le barricate di Miha e l'incapacità di reagire