L'unica pecca di una notte "perfetta": al Camp Nou si poteva di più