Saponara, spunta l'opzione Premier: Juve in allerta