Il Corinthians svende Matheus Pereira. Il motivo? Un cucchiaio